ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Κωνσταντία Μπάρδα, MSc

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

   

H Κωνσταντία Μπάρδα είναι μέλος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.
Είναι πτυχιούχος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Είναι μέλος του εργαστηρίου της Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάλυσης της Οικογένειας και του Καταναλωτή από το 2000. Το 2004 μέχρι 2009 ήταν υπεύθυνη του Τμήματος Προσωπικού και από το 2004 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνη λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Ιδρύματος. Επίσης από το 2013 είναι υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+.
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελευθερίου Βενιζέλου, Καλλιθέα

Επικοινωνία

Θεαίτητος
  info @theaititos.com
  210 9549375