ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Χορηγοί Επικοινωνίας

Οι συνεχείς εξελίξεις στις επιστήμες υγείας και την έρευνα, καθώς και οι υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας, καθιστούν τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση αναγκαία για τον σύγχρονο επαγγελματία. Το πρόγραμμα «Θεαίτητος» είναι ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μη τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης ενηλίκων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, που έχει στόχο να καλύψει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων σχετικών με την επιστήμη της διατροφής, της άσκησης και γενικότερα με τις επιστήμες υγείας, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρουν την υπογραφή διακεκριμένων Καθηγητών και επιστημόνων.

Αναγνωρίζοντας την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και τη συνολική ανταπόκριση του προγράμματος "Θεαίτητος" στις σύγχρονες ανάγκες για δια βίου εκπαίδευση, χορηγοί επικοινωνίας των δράσεών του αποτελούν:

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελευθερίου Βενιζέλου, Καλλιθέα

Επικοινωνία

Θεαίτητος
  info @theaititos.com
  210 9549375