ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΡΓΟΓΟΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

 
Εκτιμώμενες Διδακτικές Ώρες: 100
Μέγιστος Χρόνος: 6 μήνες
Αντικείμενο: Αθλητική Διατροφή
Γλώσσα Παρουσίασης: Ελληνικά
Γλώσσα Βίντεο: Ελληνικά
Κόστος Μαθήματος: 450 ευρώ
 Οδηγός Σπουδών  
Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Συντώσης Λάμπρος, PhD, Καθηγητής Διατροφής & Διαιτολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Συντονιστής:
Τάμπαλης Κωνσταντίνος, PhD, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Επιδημιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Εκπαιδευτές:
Αρναούτης Ιωάννης, PhD, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Επιστημονικός Συνεργάτης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Τάμπαλης Κωνσταντίνος, PhD, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Επιδημιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
 
 

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Εργογόνα Συμπληρώματα για Μεγιστοποίηση της Αθλητικής Απόδοσης» παρουσιάζονται με βάση σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα εκείνα τα διατροφικά εργογόνα συμπληρώματα τα οποία έχουν αδιαμφισβήτητη θετική επίδραση στην αθλητική απόδοση, είναι ασφαλή και νόμιμα. Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν διεξοδικά το διττανθρακικό νάτριο, η β-αλανίνη, το β-υδρόξυ-β-μεθυλοβουτυρικό οξύ (ΗΜΒ), η κρεατίνη, η καφεΐνη, τα διακλαδισμένης αλύσου αμινοξέα (BCAA) και τα νιτρικά / νιτρώδη. Επίσης, λόγω της μεγάλης έκτασης της χρησιμοποίησής της στον αθλητισμό επιδόσεων, αν και δεν αποτελεί νόμιμο συμπλήρωμα, θα παρουσιαστεί η επίδραση της ερυθροποιητίνης όπως και του σιδήρου (περιληπτικά) μιας και “δρουν" με τον ίδιο μηχανισμό δράσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση των πολλαπλών σε κάποιες ουσίες μηχανισμών δράσης, όπως και στην παροχή αναλυτικών οδηγιών χορήγησης και πρακτικών συστάσεων.

Οι Εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος καλούνται να:

 • έχουν κατανοήσει την έννοια των διατροφικών εργογόνων συμπληρωμάτων,
 • αναγνωρίζουν ποιες βασικές αρχές πρέπει να τα διέπουν ώστε να συστήνεται η χορήγησή τους, έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα ευρέως διαδεδομένων διατροφικών συμπληρωμάτων όπως το διττανθρακικό νάτριο, η β-αλανίνη, το β-υδρόξυ-β-μεθυλοβουτιρικό οξύ, η κρεατίνη, η καφεΐνη, τα διακλαδισμένης αλύσου αμινοξέα και τα νιτρικά / νιτρώδη,
 • αναγνωρίζουν και να αξιολογούν κριτικά, συγκρουόμενα αποτελέσματα σχετικά με την επίδραση των διατροφικών εργογόνων συμπληρωμάτων στην αθλητική απόδοση,
 • αξιολογούν ποιο ή ποια διατροφικά εργογόνα συμπληρώματα είναι κατάλληλο/α καθώς και γιατί ώστε να χορηγηθούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αθλητών ή αθλουμένων,
 • μπορούν να θέτουν σε πρακτική εφαρμογή τα πρωτόκολλα χορήγησης και τις ιδιαίτερες συστάσεις που τα ακολουθούν.

 1. Εισαγωγή στα Εργογόνα Συμπληρώματα
 2. Διττανθρακικό Νάτριο
 3. Β-αλανίνη
 4. Β-υδροξυ-β-μεθυλοβουτυρικό οξύ (ΗΜΒ)
 5. Κρεατίνη
 6. Καφεΐνη
 7. Ερυθροποιητίνη / Σίδηρος
 8. Αμινοξέα Διακλαδισμένης Αλύσου (Branched-ChainAminoAcid, BCAA)
 9. Νιτρικά / Νιτρώδη


 Επόμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ->
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελευθερίου Βενιζέλου, Καλλιθέα

Επικοινωνία

Θεαίτητος
  info @theaititos.com
  210 9549375