ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SPSS

 
Εκτιμώμενες Διδακτικές 'Ωρες: 60
Μέγιστος Χρόνος: 4 μήνες
Αντικείμενο: Βιοστατιστική
Γλώσσα Παρουσίασης: Ελληνικά
Γλώσσα Βίντεο: Ελληνικά
Κόστος Μαθήματος: 270 ευρώ
 Οδηγός Σπουδών  
Επιστημονικά Υπεύθυνος - Συντονιστής:
Παναγιωτάκος  Δημοσθένης, PhD, Καθηγητής Βιοστατιστικής, Μεθοδολογίας της Έρευνας & Επιδημιολογίας, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Εκπαιδευτές:
Αντωνογεώργος Γεώργιος, PhD, Παιδίατρος, Βιοστατιστικός – Επιδημιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Παναγιωτάκος  Δημοσθένης, PhD, Καθηγητής Βιοστατιστικής, Μεθοδολογίας της Έρευνας & Επιδημιολογίας, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
  
 

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ανάλυση ιατροβιολογικών δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS» ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει τα θεωρητικά αλλά και τα πρακτικά εφόδια ώστε μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια στατιστική ανάλυση από το στάδιο της δημιουργίας βάσης δεδομένων μέχρι την ορθή συγγραφή των ευρημάτων της ανάλυσής του. Η Βιοστατιστική, το σύνολο των στατιστικών τεχνικών που εφαρμόζονται στην έρευνα των επιστημών της Ζωής, αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο και απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε νέο ερευνητή που εισέρχεται στον γοητευτικό κόσμο της έρευνας. Χωρίς τη σωστή θεωρητική κατάρτιση πάνω στις βασικές έννοιες της Βιοστατιστικής, αλλά και χωρίς τη σωστή εφαρμογή τους, ο νέος ερευνητής κινδυνεύει να μην αναδείξει την αλήθεια που κρύβουν τα δεδομένα του. Με την παρακολούθηση του αναφερόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος, θα γίνει δυνατό μέσω του αρμονικού συνδυασμού ανάμεσα στη θεωρία και την πρακτική, ο εκπαιδευόμενος να μπορέσει να σταθεί αυτοδύναμα σε όλα τα στάδια της μελέτης του.

Οι Εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος καλούνται να:

 • έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες της Βιοστατιστικής που χρησιμοποιούνται στην ιατροβιολογική έρευνα,
 • να είναι σε θέση να εισάγουν δεδομένα στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS και να δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων,
 • να χρησιμοποιούν τα σωστά στατιστικά μέτρα για την περιγραφή του δείγματος της μελέτης τους,
 • να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του κάθε στατιστικού ελέγχου (τεστ),
 • να ερμηνεύουν ορθά τα αποτελέσματα των αναλύσεων τους, ώστε να προκύπτουν αξιόπιστα συμπεράσματα.

 1. Εισαγωγή στη βιοστατιστική - Βασικές έννοιες βιοστατιστικής
 2. Εισαγωγή δεδομένων - Δημιουργία βάσης δεδομένων με την χρήση του SPSS©
 3. Περιγραφική στατιστική
 4. Σχέδια μελέτης - Επιπολασμός/Επίπτωση
 5. Σχετικός Λόγος - Σχετικός Κίνδυνος
 6. Κανονική κατανομή / Έλεγχοι υποθέσεων
 7. Έλεγχος υποθέσεων κατηγορικών μεταβλητών
 8. Συντελεστές συσχέτισης / t-test / ANOVA
 9. Απλή γραμμική παλινδρόμηση
 10. Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
 11. Αλληλεπίδραση - Έλεγχος συγχυτικής επίδρασης
 12. Λογαριθμική παλινδρόμηση


 Επόμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ->
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελευθερίου Βενιζέλου, Καλλιθέα

Επικοινωνία

Θεαίτητος
  info @theaititos.com
  210 9549375