ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Γενική Περιγραφή/ Σκοπός

Γενική Περιγραφή

Το Πρόγραμμα Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης «Θεαίτητος» αποτελεί ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μη τυπικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης ενηλίκων (e-learning) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Λάμπρο Συντώση, Καθηγητή Διαιτολογίας-Διατροφής.
Το Πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων σχετικών με την Επιστήμη της Διαιτολογίας-Διατροφής, τη Διατροφική Αγωγή, τη Φυσική Αγωγή και την Επιστήμη της Άσκησης, τις Επιστήμες της Βιοστατιστικής και της Μεθοδολογίας της Έρευνας, και γενικότερα τις Επιστήμες Υγείας. Το Πρόγραμμα διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου προσφέροντας στους Εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα αυτόνομης παρακολούθησης χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική τους παρουσία σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο και για κάποιο συγκεκριμένο χρόνο.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:
- απόφοιτους και φοιτητές Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής
- αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης)
- αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής) με συναφή εργασιακή εμπειρία.

Το Πρόγραμμα είναι δομημένο σε Τομείς, ο καθένας από τους οποίους αποτελείται από Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Ο χρόνος διδασκαλίας των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ποικίλει ανάλογα με τη θεματολογία τους και κατά μέσο όρο κυμαίνεται από 20 έως 100 διδακτικές ώρες, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση της παρακολούθησής τους συνεπάγεται τη χορήγηση των σχετικών Πιστοποιητικών Επιμόρφωσης. 


Σκοπός

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην επιμόρφωση και την κατάρτιση των Eκπαιδευόμενων στα αντικείμενα της Διαιτολογίας-Διατροφής, της Διατροφικής Αγωγής, της Διατροφής και Άσκησης, της Μεθοδολογίας της Έρευνας και γενικότερα της Υγείας. Μέσα από την παρακολούθηση των παρεχόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ο Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα:

- να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σε βασικά θέματα διατροφής, σωματικής δραστηριότητας και τη σχέση αυτών με την υγεία,
- να αποκτήσει ουσιαστική και κριτική κατανόηση σχετικών εννοιών, θεωριών και αρχών,
- να αποκτήσει κατάρτιση και εξειδίκευση σε πιο ειδικά θέματα που άπτονται της Επιστήμης της Διαιτολογίας-Διατροφής,
- να καλλιεργήσει σχετικές δεξιότητες και ικανότητες στον ευρύτερο τομέα της πρόληψης, της προαγωγής της υγείας και της έρευνας.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος ο Εκπαιδευόμενος αναμένεται να μπορεί να χρησιμοποιήσει με ευχέρεια τις γνώσεις που απέκτησε, να διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες σε επίπεδο θεωρητικής και τεχνικής πληροφόρησης, να βρίσκει λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα και να διαθέτει την ικανότητα και τη δεξιοτεχνία να εφαρμόσει ένα φάσμα τεχνικών και δεξιοτήτων σε πεδίο εργασίας, επιστημονικής δραστηριότητας ή σπουδών. Τα μαθησιακά αποτελέσματα των επιμέρους Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων περιγράφονται αναλυτικά στους αντίστοιχους Οδηγούς Σπουδών.
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελευθερίου Βενιζέλου, Καλλιθέα

Επικοινωνία

Θεαίτητος
  info @theaititos.com
  210 9549375