ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διακοπή Παρακολούθησης Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Ο Εκπαιδευόμενος δύναται να ζητήσει την οριστική του διαγραφή από κάποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με γραπτό ηλεκτρονικό αίτημά του (email) προς τη Γραμματεία του Προγράμματος, στο οποίο αναφέρει τους λόγους της διακοπής. Τα αρμόδια στελέχη του Προγράμματος μπορούν, επίσης, να διακόψουν τη φοίτηση ενός Εκπαιδευόμενου σε κάποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε περίπτωση που ο Εκπαιδευόμενος δεν συμμορφώνεται με τους όρους φοίτησης και παρακολούθησης ή με τους όρους χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας εκπαίδευσης. Και στις δύο περιπτώσεις διακοπής της παρακολούθησης, δεν πραγματοποιούνται επιστροφές διδάκτρων.
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελευθερίου Βενιζέλου, Καλλιθέα

Επικοινωνία

Θεαίτητος
  info @theaititos.com
  210 9549375