ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας

 

Η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων από το Πρόγραμμα εκπαιδευτικών υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το οποίο ο Εκπαιδευόμενος καλείται να συμπληρώσει αφού ολοκληρώσει την τελική εξέταση του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στον Εκπαιδευόμενο. Παράλληλα, κάθε 6 μήνες πραγματοποιείται δειγματοληπτική αξιολόγηση σε επίπεδο οργάνωσης και παροχής της εκπαιδευτικής διαδικασίας από εξουσιοδοτημένο στέλεχος της Γραμματείας του Προγράμματος, το οποίο επικοινωνεί τηλεφωνικώς με ένα τυχαίο δείγμα Εκπαιδευόμενων (5% των συμμετεχόντων), προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός συνολικής ικανοποίησής τους από το Πρόγραμμα και τη γενικότερη μαθησιακή διαδικασία.
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελευθερίου Βενιζέλου, Καλλιθέα

Επικοινωνία

Θεαίτητος
  info @theaititos.com
  210 9549375