ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Χρονική Διάρκεια

Για κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ορίζεται ένας μέγιστος χρόνος παρακολούθησης, ο οποίος αναγράφεται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών. Ο Εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει την τελική εξέταση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος σε χρόνο ο οποίος ορίζεται στον Οδηγό Σπουδών του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος .

Σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου χρόνου παρακολούθησης,
παρέχεται στον Εκπαιδευόμενο παράταση 10 εργάσιμων ημερών μέσω ηλεκτρονικής επιστολής (email) από τη Γραμματεία του Προγράμματος. Μετά το διάστημα αυτό, η αποτυχία ολοκλήρωσης της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος συνεπάγεται την οριστική διαγραφή του Εκπαιδευόμενου από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ελευθερίου Βενιζέλου, Καλλιθέα

Επικοινωνία

Θεαίτητος
  info @theaititos.com
  210 9549375